Vi støtter

Byens Køreskole – Corporate Social Responsibility (CSR) Politik

På Byens Køreskole tror vi på, at virksomheder har et ansvar over for samfundet og miljøet omkring os. Vi er forpligtet til at tage vores sociale ansvar alvorligt i denne stadigt skiftende verden. Vores Corporate Social Responsibility (CSR) politik guider vores handlinger og beslutninger med fokus på at gøre en positiv forskel. Her er, hvordan vi implementerer vores CSR-politik:

1. Uddannelse og Vejledning:
Vi er forpligtet til at give uddannelse og vejledning af høj kvalitet til vores elever. Vi stræber efter at uddanne ansvarsbevidste og sikre bilister, der bidrager til at reducere trafikulykker og fremme trafiksikkerheden.

2. Social Inklusion:
Vi arbejder på at skabe en inkluderende og mangfoldig læringsmiljø, hvor alle elever føler sig velkomne og respekterede uanset baggrund, køn eller evner.

3. Miljøansvar:
Vi forpligter os til at minimere vores miljøpåvirkning ved at fremme bæredygtig praksis i vores køreskole. Dette inkluderer bevidst ressourceforvaltning, energieffektivitet og reduktion af unødvendigt affald.

4. Samfundsengagement:
Vi støtter aktivt lokale initiativer og organisationer, der arbejder for at gøre vores samfund bedre. Vi deltager i velgørende arrangementer og bidrager til velgørende formål for at styrke vores lokalsamfund.

Vores Nuværende Støtte:
Vi er stolte af at samarbejde med følgende organisationer og initiativer for at fremme vores CSR-mål:

[Liste af organisationer, initiativer osv., som Byens Køreskole støtter]
Tilmeld dig vores CSR-partnere:

Visparerenergi maerket w150 Vi støtter
vindenergi stroem 150x150 1 Vi støtter
ViHolderAfstand maerker ViHolderAfstand 150 x 150 Vi støtter
veg badge 100 Vi støtter
trygt nethandel 150x150 1 Vi støtter
ssl maerket 100 Vi støtter
Sparpaavandet maerket w150 Vi støtter
Skaermbillede 2022 01 24 kl. 18.55.17 Vi støtter
sikker website 150x150 1 Vi støtter
reklamer nej tak 150 Vi støtter
Reducere co2 150x150 1 Vi støtter
pntmaerket Vi støtter
Vi støtter
Nem nethandel 150x150 1 Vi støtter
Miljoerigtig Pakning 150x150 1 Vi støtter
Miljoe maerkning 150x150 1 Vi støtter
medarbejderfokus 150 Vi støtter
Vi støtter
Klimavenlig hjemmeside 150x150 1 Vi støtter
Groen profil 150x150 1 Vi støtter
groenne tanker 150 Vi støtter
Groen energi Maerket 150x150 1 Vi støtter
greenmindset 150 Vi støtter
folkelisten 150 Vi støtter
energi spare 150x150 1 Vi støtter
Dansk Hjemmeside 150x150 1 Vi støtter
CSR Profil 150x150 1 Vi støtter
baeredygtig Vi støtter
arbejdsmiljo maerket 100 Vi støtter
affaldssorterings maerket 1.1 03 Vi støtter

Hvis din organisation har en hjemmeside og en CSR-politik, opfordrer vi dig til at tilmelde dig vores CSR-partnerprogram. Ved at deltage kan vi sammen arbejde hen imod en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid. For yderligere oplysninger eller spørgsmål omkring vores CSR-partnerprogram, er du velkommen til at kontakte os via https://byenskoereskole.dk/Kontakt/.

På Byens Køreskole er vi dedikerede til at tage vores sociale ansvar alvorligt og arbejde for en bedre verden for alle. Vi tror på, at små handlinger kan have store positive konsekvenser, og vi ser frem til at samarbejde med vores partnere og samfundet for at skabe en positiv indflydelse.