Når du sidder bag rattet, er du ikke kun ansvarlig for din egen sikkerhed, men også for andres sikkerhed på vejen. At praktisere ordentlig køreetikette er afgørende for at sikre en jævn og sikker rejse for alle. I denne artikel udforsker vi, hvad du må og ikke må ved kørsel, og hjælper dig med at blive en mere hensynsfuld og ansvarlig chauffør.

Do’s:

Overhold færdselsloven: Følg altid færdselsreglerne. Dette omfatter overholdelse af hastighedsgrænser, standsning ved stopskilte, afvisning af vigepligt og respekt for trafiksignaler.

Brug blinklys: Indikér dine hensigter til andre bilister ved at bruge dine blinklys, når du skifter vognbane, slår sammen eller laver sving. Klar kommunikation hjælper med at forhindre forvirring og potentielle ulykker.

Oprethold en sikker følgeafstand: Hold en sikker afstand mellem dit køretøj og køretøjet foran dig. Dette giver dig god tid til at reagere, hvis det forankørende køretøj pludselig stopper.

Øv defensiv kørsel: Forvent potentielle farer og vær forberedt på uventede handlinger fra andre chaufførers side. Vær opmærksom, scan dine omgivelser, og hold en sikker hastighed.

Vig for fodgængere: Giv altid vige for fodgængere ved fodgængere og kryds. Udvis tålmodighed og sørg for deres sikkerhed.

Brug forlygterne korrekt: Brug dine forlygter under dårlig sigtbarhed som regn, tåge eller om natten. Husk også at tænde forlygterne, når du kører under dårlige lysforhold.

Vær høflig: Brug høflige bevægelser som at vinke for at anerkende, når nogen lader dig flette, eller når du værdsætter en anden chaufførs hensynsfulde adfærd.

De må ikke:

Skriv ikke og kør: Undgå at bruge din telefon, mens du kører. SMS’er, opkald eller browsing kan distrahere dig markant og øge risikoen for ulykker.

Kør ikke for hurtigt: Fremskyndelse er en førende årsag til ulykker. Overhold hastighedsgrænserne og tilpas din hastighed til vejforholdene.

Lad være med bagklap: Bagklap er usikkert og aggressivt. Hold en sikker afstand fra køretøjet foran dig for at tillade pludselige stop.

Kør ikke under indflydelse: Kør aldrig under påvirkning af alkohol, stoffer eller andre stoffer, der forringer din evne til at køre sikkert.

Ignorer ikke sikkerhedsseler: Sikkerhedsseler er din første forsvarslinje i tilfælde af en ulykke. Bær altid din sikkerhedssele og sørg for, at alle passagerer er spændt fast.

Deltag ikke i Road Rage: Undgå aggressiv adfærd som at tude overdrevent, råbe eller lave uhøflige bevægelser. Bevar roen og undgå konfrontationer.

Bloker ikke vejkryds: Gå aldrig ind i et vejkryds, medmindre du er sikker på, at du kan rydde det helt. Blokering af kryds skaber trafikpropper og kan føre til ulykker.

Ved at overholde disse do’s og don’ts ved kørsel, fremmer du ikke kun din sikkerhed, men bidrager også til et mere harmonisk og respektfuldt køremiljø. Husk, ansvarlig kørselsetikette handler ikke kun om at følge regler; det handler om at vise hensyn til medbilister, fodgængere og alle, der deler vejen med dig.

Ingen åbningstider